18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8941    Dünya Miras Komitesi Başkanlık Divanının 40. Oturumu (10 Temmuz 2016) ile Dünya Miras Komitesinin 40. Oturumuna (11 ila 20 Temmuz 2016, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti) İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik

––  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)

––  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/06/2016 Tarihli ve 6342 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 08/06/2016 Tarihli ve 260 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri