17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6719   Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2016/8872   Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2016/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6321-1 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6321-2 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6322 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4708 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/6842 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/5/2016 Tarihli ve 2015/7231 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 3, 13, 16. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri