16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

KURUL KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 2016/DK-YED/289                                                                                             Tarih: 07.06.2016

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (s) ve (ş) bendi, 60’ıncı maddesinin birinci fıkrası; 5651 sayılı Kanun’un 6/A maddesi, 28/05/2009 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (u) bendi ile 25’inci maddesi; 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası,  35’inci maddesinin birinci fıkrası, 47’nci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

“1. 30.03.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/181 sayılı Kurul Kararı kapsamında Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) 16.05.2016 tarihine kadar üye olmayan şirketlerin, 15.07.2016 tarihine kadar ESB’ye üye olmaları halinde, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti yetkilendirmelerinin 16.05.2016 tarihinden itibaren devam ettirilmesi,

…”

hususuna karar verilmiştir.