16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a)    100 Puan üzerinden değeri            Harfli notu               Katsayı

                        90-100                                 AA                    4.00

                         80-89                                   BA                    3.50

                         70-79                                   BB                     3.00

                         65-69                                   CB                     2.50

                         60-64                                   CC                     2.00

                         50-59                                  DD                    1.50

                         30-49                                   FD                     1.00

                          0-29                                    FF                     0.00”

 

“c) Yardımcı meslek dersleri ve ortak zorunlu dersler için başarı notu 100 tam not üzerinden en az 60 (CC, katsayı 2.00) olmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2011

28083