16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademik başarı ve özel eğitim yardımı

MADDE 11/A – (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, bu Yönetmelik uyarınca bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katını geçmemek kaydıyla özel eğitim yardımı verilebilir.

(2) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan;

a) Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden, her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk % 10’luk dilime girmeyi başaran öğrencilere; her bir öğrenci için bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda,

b) Üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve tüm almış olduğu dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurtiçi ve yurtdışı yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin % 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda,

akademik başarı bursu verilebilir.

(3) Verilecek olan akademik başarı ve özel eğitim yardımına dair usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2013

28741

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/11/2014

29179

2-

11/01/2016 

29590