15 Haziran 2016 Tarihli ve 29743 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gedik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2013/7006 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/5/2016 Tarihli ve 2013/3436 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/5/2016 Tarihli ve 2014/14583 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 08/06/2016 Tarihli ve 261 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri