10 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8865   Kocaeli İli, Gölcük İlçesinde İlan Edilen Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Gölcük Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8866   İstanbul İlinde Yürütülmekte Olan Dudullu-Bostancı Raylı Sistem Hattı Projesi Kapsamında Belirtilen Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8867   İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi I. ve II. Kademe İşi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8868   Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Düzbağ İçmesuyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8869   Ağrı-Patnos İçmesuyu Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri