1 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29729

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 31/12/2015

Karar No  : 2015/63

Konu         : Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/11/2015 tarihli ve 25773 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Kararıyla kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı teknik desteği kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ekli “Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı görmek için tıklayınız.