31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6298-2                                                                                                     Karar Tarihi: 25/05/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/05/2016 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2016 yılı 3. çeyreği için 2,34 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.