31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2016/24

İşyeri                      :   Merulaş Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.

                                    50.Yıl Mah. 27128 Sok. No:20 Yenişehir/MERSİN

SGK Sicil No         :   1128809.033

Tespiti İsteyen       :   Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme                 :   Merulaş Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında olan toplu ulaşım hizmetini yerine getirmek amacıyla kurulduğu, işyerinde belediye otobüsleriyle şehir içi toplu taşıma hizmetinin yürütüldüğü, toplu taşıma hizmetinin belediyelerin asli görevleri arasında yer aldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Merulaş Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.