31 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29728

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/22

İşyeri                      :   Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıkları

Tespiti İsteyen       :   Yol-İş Sendikası

İnceleme                 :   Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarında Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idarelerinin köylere yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarının öngörülen amaçlar doğrultusunda yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin ve bu işyerlerindeki yardımcı işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıkları işverenliklerine ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 13 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.