30 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29727

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı Senato kararı ile belirlenir ve akademik takvimde gösterilir. Yapılması halinde, bütünleme sınavına alınan öğrenciler bütünleme sınavları için bu Yönetmelikle belirlenen hükümlere tabi olur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2011

28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2011

28065

2-

13/8/2012

28383

3-

25/11/2015

29543

4-

17/4/2016

29687