24 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29721

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/23

İşyeri                  :  Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler

                               Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

                               Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1084771.034

Tespiti İsteyen   :  Hizmet-İş Sendikası

İnceleme             :  Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 1084771.034 SGK sicil no’lu işyerinde finans, insan kaynakları, idare ve ofis/büro hizmetlerinin yürütüldüğü, aynı adresdeki 1099826.034 ve 1099927.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde personel çocuklarının bakım ve eğitimlerinin sağlanması hizmetinin sunulduğu, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldıkları,

Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 1085961.034 SGK sicil no’lu işyerinde şehir tuvaletlerinin işletilmesi işinin yapıldığı, Orta Mah. Alibaba Cad. Gülyüzlü Sok. No:2 Pendik/İSTANBUL adresindeki 1084364.034 SGK sicil no’lu işyerinde özel eğitim kursu verildiği, Atatürk Bulvarı No:16 Saraçhane Fatih/İSTANBUL adresindeki 1118308.034 SGK sicil no’lu işyerinde ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:16 Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123590.034 SGK sicil no’lu işyerinde kadın ve aile sağlığını koruma hizmetinin yürütüldüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:16 Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123586.034 SGK sicil no’lu işyerinde evde sağlık hizmetinin yürütüldüğü, Zincirlikuyu Mezarlık Alanı Girişi Büyükdere Cad. Şişli/İSTANBUL adresindeki 1223392.034 SGK sicil no’lu işyerinde cenaze hizmetlerinin yürütüldüğü, Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. Köy Çeşmesi Sok. No:81 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresindeki 1099824.034 SGK sicil no’lu işyerinde engelli merkezlerinin, engelliler yaz kampının ve ulaşım hizmetlerinin yürütüldüğü, Molla Hüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa-Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123587.034 SGK sicil no’lu işyerinde kadın koordinasyon merkezinin kadın ve aileye yönelik sosyal yardım projelerinin yürütüldüğü, Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane-Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123756.034 SGK sicil no’lu işyerinde saha hizmetleri, iletişim noktaları ve beyaz masa şubeleri iletişim hizmet alımı kapsamında halkla ilişkiler hizmetinin yürütüldüğü, Molla Hüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No:23 Vefa-Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123588.034 SGK sicil no’lu işyerinde sosyal yardım projelerinin yürütülmesi işinin yapıldığı, Kocatepe Mah. Kantarcılar Sok. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki 1190809.034 SGK sicil no’lu işyerinde sahipsiz hayvanların sağlık, kontrol ve rehabilitasyon hizmetinin yürütüldüğü, Atatürk Bulvarı No:16 Saraçhane-Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123585.034 SGK sicil no’lu işyerinde vektörlerle mücadele ve uygulama çalışmaları hizmetlerinin yürütüldüğü, Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane-Fatih/İSTANBUL adresindeki 1123589.034 SGK sicil no’lu işyerinde belediye hizmetlerinin Avrupa Birliği Müktesebatına uyum süreci çerçevesinde araştırılması, analizlerinin yapılması, raporlanması ve değerlendirilmesi hizmetinin yürütüldüğü, yapılan bu işlerin Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi gereğince yürütülen işler olduğu, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.