21 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29718

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6892                                                                                          Karar Tarihi: 13/05/2016

Kurul Başkanlığının 12.05.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.05.2016 tarih ve 20008792-101.01[24]-E.13123 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Alternatifbank A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca organizasyon ve süreç yönetimi, tahsili gecikmiş alacakların takip edilmesi, muhasebe işlemleri, finansal tabloların hazırlanması ve raporlanması ile eğitim konularında mali iştiraklerine destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.