20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/21

İşyeri                      :   Polisan Holding A.Ş.

                                    OSB 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası/KOCAELİ

SGK Sicil No          :   1046887.041

Tespiti İsteyen       :   Polisan Holding A.Ş.

İnceleme                 :   Polisan Holding A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; OSB 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası/KOCAELİ adresinde kurulu ve işverenlikçe “merkez” olarak adlandırılan 1046887.041 ve 1083316.041 SGK sicil no’lu işyerlerinde sürdürülen işlerin ve yardımcı işlerin “Diğer insan kaynaklarının sağlanması” olarak tanımlanan faaliyetler olmaları nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,

Ali Nihat Tarlan Cad. No:86 Ataşehir/İSTANBUL adresinde kurulu ve işverenlikçe “şube” olarak adlandırılan 1157227.034 SGK sicil no’lu işyerinde sürdürülen işlerin ve yardımcı işlerin “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” olarak tanımlanan faaliyet olması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,

İşverenliğe ait iki adet merkez ve bir adet şube işyerinin aynı işkoluna girmeleri nedeniyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca işletme kavramına dahil oldukları, tespit edilmiştir.

Karar: Polisan Holding A.Ş.’ye bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.