20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN

GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA İLE OLUŞTURULAN ORTAK GERİ KABUL

KOMİTESİNİN 2/2016 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6714                                                                                                       Kabul Tarihi: 3/5/2016

MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

18/05/2016