18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8834    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8835    Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Karaman Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2016/8836    Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2016 Yılı Programında Belirlenen 2016 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

2016/8842    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

YÖNETMELİK

—  Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/12)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/20)

––  Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2016/18)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri