18 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29716

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2016/20

İşyeri                    :   Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.

                                 Ahievran Mah. 241 Sok. No:39 Sincan/ANKARA

SGK Sicil No       :   0192981.006

Tespiti İsteyen    :   Hizmet-İş Sendikası

İnceleme              :   Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yolların termoplastik yol çizgi boyası ile boyanması ve okullardaki oyun alanlarının soğuk yol çizgi boyası ile boyanması işi olduğu, işçilerin ağırlığının bu işlerde çalıştıkları, yürütülen faaliyetler içerisinde ekonomik ağırlığın da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ihale ile alınan yol çizgi ve okul oyun alanlarının boyama işinde olduğu, yürütülen faaliyetin esas işlevini Büyükşehir Belediyesi’nin görevlerinden olan trafik düzenlemesi ve spor, eğlence, dinlence alanlarının yapılmasında gösterdiği, yolların termoplastik yol çizgi boya ile boyanması ve okullardaki oyun alanlarının soğuk yol çizgi boyası ile boyanması işinin belediye hizmetlerinden olduğu bu nedenle, yapılan işlerin  İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.