17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 02/05/2016

Karar No  : 2016/43

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/02/2016 tarih ve 901 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesinde bulunan İzmir Yük Limanı Alanına yönelik  Kurulumuzun 03.11.2015 tarih ve 2015/79 sayılı Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; lojistik tesis alanındaki konaklama tesisinin kaldırılması, deniz alanı kullanımının açıklamasının yapılması, gösterimlerin düzenlenmesi, liman alanındaki yüksekliğin azaltılması ve ticari birimler ile ilgili itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine,

2- Bu itirazlar sonucunda  “Liman Alanı (Emsal 0,20;  Hmax :21,50 m), Lojistik Tesis Alanı (Emsal: 0,20 ; Hmax:15,50), Yol” kullanım kararlarının  getirilmesine yönelik İzmir Yük Limanı Alanına yönelik  1/25.000 ölçekli, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız