17 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29715

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 02/05/2016

Karar No  : 2016/42

Konu         : İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 11/02/2016 tarih ve 900 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesinde bulunan İzmir Kruvaziyer Limanı Alanına yönelik  Kurulumuzun 03.11.2015 tarih ve 2015/82 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; gösterimlerin düzenlenmesi, plan hükümlerinden Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve kotla ilgili olanların gözden geçirilmesi, trafo yerinin belirlenmesi, fonksiyon alan dağılımının düzenlenmesi ile ilgili itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine,

2- Bu itirazlar sonucunda “Kruvaziyer Liman Alanı (Emsal:0,50; Hmax:30,50), Liman Hizmet Alanı (Emsal:2,50; Hmax:30,50), Resmi Kurum Alanı (Emsal:2,20 ve Hmax:30,50), Otopark Alanı, Park ve Yol” kullanım kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız