15 Mayıs 2016 Tarihli ve 29713 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8807 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Yönetimi Alanında İkili İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/8821 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8822 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Adli İncelemeler Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Biruni Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sanko Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri