12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8812   Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8785   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Sağlık Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17)

—  İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri