11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/18

İşyeri                   :  Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

                                Değirmenlikızık Mah. Huzurevi Cad. Sağlık Sok. No: 1

                                Yıldırım/BURSA

SGK Sicil No      :  1131611.016

Tespiti İsteyen    :  Hizmet-İş Sendikası

İnceleme              :  Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; acil ve poliklinik hizmetleri, defin ruhsat hizmetleri, hasta nakil ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmekte olduğu, yürütülen hizmetin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilmiş olan belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları arasında yer aldığı, dolayısıyla yürütülen hizmetin bağımsız bir sağlık hizmeti olmadığı, belediye hizmeti odaklı bir sağlık hizmeti olduğundan yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.