11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/17

İşyeri                   :  AFB Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

                                Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi 207 Sok. No: 9 Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No      :  1253690.016

Tespiti İsteyen    :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme              :  AFB Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; dışarıdan temin edilen kauçuk ve kord bezinin sarılıp kaplandığı, çelik tel ile kenarlarından sıkıştırılma işleminden sonra birleştirildiği, daha sonra metal parçalar ile montaj işinin yapılarak süspansiyon körüğü üretimi yapıldığından, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: AFB Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.