11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/13

İşyeri                   :  Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ve Yedek Parçaları San. ve Tic.

                                A.Ş. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 6

                                Nilüfer/BURSA

SGK Sicil No      :  1100458.016

Tespiti İsteyen    :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme              :  Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ve Yedek Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; dışarıdan temin edilen kauçuk ve kord bezinin sarılıp kaplandığı, çelik tel ile kenarlarından sıkıştırılma işleminden sonra birleştirildiği, daha sonra işyerinde üretilen metal parçalar ile montaj işinin yapılarak süspansiyon körüğü ve kabin körüğü üretim işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ve Yedek Parçaları San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.