11 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29709

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2013/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/11)

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“9) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D),

10) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D1),

11) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E),

12) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E1),

13) Tam Kalite Güvencesi (Modül H),

14) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ve Tasarım İncelemesi ile Tam Kalite Güvencesi (Modül H1),”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2013

28712

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/1/2014

28891

2-

18/6/2014

29034