6 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8713    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/8758    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8759    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8765    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8611    Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8702    Zeytinburnu Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2016/8707    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8711    Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2016/8731    “Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları Projesi” Kapsamında 23. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Çomaklar Deresi) İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8732    “Kırşehir İçmesuyu Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8736    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkındaki 18/11/2013 Tarihli ve 2013/5615 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/8737    “Erzincan Çayırlı 1. Merhale Projesi (DAP)” Kapsamındaki Erzincan-Turnaçayırı Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8739    Antalya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8749    Ankara İli, Beypazarı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—   Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) Yönelik Yaptırımlar ile İlgili 2016/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6267 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/5669 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/6587 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2014/867 Başvuru Numaralı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri