5 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29703

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci on iki krediyi veya 18 AKTS’yi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2007

26600

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/5/2009

27232

2-

9/6/2011

27959

3-

2/7/2015

29404