5 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29703

KANUN

 SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK DÖRDÜNCÜ PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6712                                                                                                       Kabul Tarihi: 26/4/2016

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Dördüncü Protokol”ün çekince ve beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

04/05/2016