5 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29703

KANUN

 SUÇLULARIN İADESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6709                                                                                                     Kabul Tarihi: 25/4/2016

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol”ün çekince ve beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

04/05/2016