30 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29699

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/9)

MADDE 1 – 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (2006/42/AT) Ek IV'ünün 17 nci sırasında yer alan, kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar için Tam Kalite Güvencesi (aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, dördüncü fıkrasının (b) bendi ve Ek X’unda geçen) kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2009

27406

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/4/2010

27561

2-

24/9/2010

27709

3-

27/7/2012

28366

4-

7/8/2013

28731

5-

5/3/2014

28932

6-

24/7/2014

29070