30 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29699

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih          :  27/04/2016

Karar No   :  2016/10

Konu          :  Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama

                       Eylem Planı (2016-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 15/04/2016 tarihli ve 50107 sayılı yazısı dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilen ekli Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) Belgesinin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararı görmek için tıklayınız.