27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLKE KARARI

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07/04/2016 Tarihli ve 562 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9704 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/7625 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8074 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8846 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/9355 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


27/04/2016 tarihli ve 29696 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Başbakanlığa ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.