26 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29695

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6859                                                                                                    Karar Tarihi: 21/04/2016

Kurul Başkanlığının 20.04.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.04.2016 tarih ve 43890421-110.01.01[128.19]-E.10708 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 18.12.2015 tarihli ve 6584 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Hedef Varlık A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.