25 Nisan 2016 Tarihli ve 29694 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6234 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


25/04/2016 tarihli ve 29694 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.