21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8593 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan Türkiye İçin Çok-Yıllı Rekabetçilik ve Yenilik Eylem Programına Ait “Finansman Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar