19 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29689

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/12

İşyeri                      :   Asbaş Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

                                    Antalya Serbest Bölgesi Konyaaltı/ANTALYA

SGK Sicil No          :   0040390.007

Tespiti İsteyen       :   İşveren

İnceleme                 :   Asbaş Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Antalya Serbest Bölgesi Konyaaltı/ANTALYA adresindeki 0040390.007 SGK sicil numaralı  işyerinde yapılan ağırlıklı işin serbest bölgede faaliyette bulunan işverenlikler adına yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılması olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı "Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Asbaş Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı "Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.