19 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29689

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2015 tarihli ve 29339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

‘‘(5) Ara sınav ve/veya proje, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri gibi dönem sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirme kriterleri ve başarı ölçütleri ilgili kurulun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2015

29339