18 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29688

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE

VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ULUSAL TEKNİK

ONAY KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-23)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2016-05)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-23)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2120. Cadde No:6/6 Çankaya/ ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (CPC)’nin, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında teknik onay yayımlama faaliyetlerini kapsar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.