17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8649  İstanbul İli, Fatih İlçesinde Yürütülen Meydan Projesi Kapsamında Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Yer Alan Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2016/8768   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne) Murat ÇETİNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/7)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/12)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri