16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6193 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/04/2016 Tarihli ve 6199 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2016 Tarihli ve 6214 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2016 Tarihli ve 6215 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2016 Tarihli ve 6216 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2016 Tarihli ve 6217 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9381 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


16/04/2016 tarihli ve 29686 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/8699 sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.