14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8631    Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/8632    IPA-II Türkiye İçin Çok-Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programına Ait İlişik Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

––  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

––  Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

––  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/6 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/7 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/8 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri