13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8635    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı On İkinci Oturumuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/8650    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Adına ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Patlayıcı Maddelerin Zararsız Hale Getirilmesi İkili Tatbikatının Planlama ve İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8698    Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/8)

––  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/1 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/2 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/3 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/4 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/5 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri