13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29683

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/8)

MADDE 1 – 7/3/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’in 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2013

28580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/8/2014

29090

2-

4/4/2015

29316

3-

24/6/2015

29396