13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29683

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 4412.31 gümrük tarife pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

4412.31

En az bir dış yüzü bu fasılın 2 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar

1.100

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2010

27534

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

11/7/2012

28350