13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29683

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet 
(ABD Doları/Ton*)

 0713.31.00.00.19

 Diğerleri

1.000

 0713.32.00.00.19

 Diğerleri

1.000

 0713.33.90.00.11

 Barbunya

1.000

 0713.33.90.00.19

 Diğerleri

1.000

 0713.34.00.00.19

 Diğerleri

1.000

 0713.35.00.00.19

 Diğerleri

1.000

 0713.39.00.00.19

 Diğerleri

1.000

*Ton: Brüt ağırlık

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2006

26073

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/12/2006

26391

2-

28/7/2011

28008

3-

11/7/2012

28350