9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8524     Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçiliğinin Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2016/8563     Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/8597     Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkındaki 25/7/2011 Tarihli ve 2011/2086 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2016/8637     Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/8652     İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2016/8657     154 kV Ereğli-Ulukışla Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8674     Kayseri İli, Melikgazi İlçesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Melikgazi Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8678     “Yukarı Afrin (Kilis İçmesuyu) Projesi (GAP)” Kapsamındaki Yukarı Afrin Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8679     Antalya ve Tokat İllerinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Santralleri ile Van İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8680     Trabzon ve Balıkesir İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8681     “Filyos Havzası Taşkın Koruma 1. Merhale Projesi” Kapsamındaki Araç Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8682     Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/8683     Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Kazımyurdalan Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/8684     Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Abdurrahmanağa, Eminkurbu ve Kavak Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/8695     “Mavi Tünel (Konya İçmesuyu) Projesi (KOP)" Kapsamındaki Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İpek Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

‑—  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/04/2016 Tarihli ve 6201, 6202, 6203, 6204 ve 6205 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri