9 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29679

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 

YAZ YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en son not geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2015

29425