9 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29679

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ

LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya daha önce almadığı dersleri almak kaydıyla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2013

28541

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/1/2014

28869

2-

6/11/2014

                                        29167 (2. Mükerrer)

3-

15/3/2015

29296