9 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29679

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C şekeri üretimi ihtiyari olup, Kurul C şekeri üretimi için kota belirlemez, ancak Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınarak ihracata yönelik olarak A kotasının belirli bir oranında olmak üzere şirketlerin C şekeri üretimini sağlamak için sözleşmeli olarak C pancarı üretimine yönelik tedbirler alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.